Kastellet Vaxholm

Målerås Glasbruk

När den första glasugnen tändes i Målerås år 1890 inleddes en epok där kunnandet och yrkesstoltheten förts vidare i generationer. På Målerås Glasbruk ges nydanande skaparkraft stort utrymme. Innovativa formgivare i samspel med skickliga glasblåsare, glasmålare och gravörer förnyar glasets formspråk bortom det möjligas gränser.

Glasbruket i Målerås grundades 1890, detta en kort tid efter att järnvägen letat sig igenom vildmarken i nordöstra Kronoberg. Det var bruktjänstemannen Gustaf Holmqvist från Kosta som startade ett fönsterglasbruk med 20 anställda i Målerås. Glasblåsare från finska och norska bruk arbetade här. Hyttbyggnaden flyttades hit från ett just nedlagt fönsterglasbruk, Johanstorp, och priset för byggnaden var 1000 kr. Efter en andra konkurs 1896 tillverkades här flaskor och hushållsglas fram till 1904.

Den 29 januari 1981 signerades ett historiskt kontrakt. En grupp av 15 hantverkare, inkluderande Mats Jonasson, köpte bruket från Kosta Glasbruk. De fick även stor hjälp från ortsborna. Av byns 250 invånare investerade 80 i bruket. Sedan den blygsamma nystarten 1981 har företaget utvecklats och idag är det Sveriges största privatägda glasbruk.

Ett konstverk som ska gjutas växer fram på formgivarens skissblock. Därefter görs modellen som ligger till grund för den slutliga formen. I alla steg förfinas och poleras varje detalj för att nå fulländning.

Innan den heta kristallen hälls i den färdiga gjutformen har formen upphettats för att minska temperaturskillnaden. All gjutning sker hantverksmässigt och kräver stor skicklighet och kunskap om temperatur och glasmassa.