Kastellet Vaxholm

Coronaanpassade möten med trygghet & ansvar

Tips, FAQ och rekommendationer inför ert nästa arrangemang

Stromma följer Folkhälsomyndighetens råd, föreskrifter och rekommendationer när det gäller arrangemang i form av kick-off, konferenser och möten. Vi tar utbredningen av viruset covid-19 på största allvar och tillsammans med er vill vi göra vårt yttersta för att minska smittspridningen och vidtar de åtgärder som krävs för att skapa ett tryggt och ansvarsfullt sätt att mötas på. Självklart är det många tankar och funderingar kring att samla ett sällskap i dessa tider. Därför har vi här nedan gjort en sammanställning för att besvara de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor

HUR MÅNGA PERSONER FÅR MAN VARA VID FÖRETAGSFESTER, KONFERENSER OCH MÖTEN?

8 januari 2021 började den nya pandemilagen att gälla och detta har väckt många frågor om vad som gäller vid företagsfester och konferenser. Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt så för att få den senaste informationen hänvisar vi direkt till Folkhälsomyndighetens hemsida. Har du frågor eller funderingar vänligenkontakta oss.

VAD FINNS DET FÖR ALLMÄNNA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGSRISKEN VID EN KONFERENS ELLER MÖTE?

 • Titta på anläggningens möjlighet att erbjuda mötet tillräckligt med plats för att kunna säkerställa distansering
 • Genomför Folkhälsomyndighetens riskbedömning
 • Ge tydlig information till deltagarna gällande eventuella sjukdomssymtom
 • Säkerställ att kapaciteten för handhygien är god
 • Informera om allmänna hygienråd på plats

HUR GÖR MAN EN RISKBEDÖMNING?

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns ett riskbedömningsverktyg att använda. Om svaren om frågorna är övervägande JA bör konferensen eller mötet ställas in, men om svaren övervägande är NEJ kan arrangemanget genomföras. Vid JA på en fråga bör då en åtgärd identifieras och handlingsplan skapas.

VILKA ÄR FRÅGORNA I RISKBEDÖMNINGEN?

 • Finns internationellt deltagande på konferensen?
 • Har deltagarna samhällsviktiga funktioner?
 • Deltar personer från riskgrupper?
 • Leder arrangemanget till nära kontakt mellan deltagarna? Storlek på lokal etc.
 • Är hygienåtgärderna tillräckliga?
 • Är inte antalet toaletter tillräckligt?
 • Är arrangemanget långvarigt?

VAD FINNS DET FÖR EXEMPEL PÅ RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER?

 • Begränsa antalet deltagare
 • Begränsa antalet internationella deltagare
 • Boka en stor lokal
 • Boka en arrangör som kan garantera exklusivitet
 • Effektivisera och korta ner arrangemanget
 • Upplys deltagarna om vad de ska göra om de känner symtom före/under arrangemanget

Tips på Coronaanpassat arrangemang på Vaxholms Kastell

Här kommer våra bästa tips på hur du och dina kollegor kan träffas på ett Coronaanpassat möte, konferens eller kick-off på Vaxholms Kastell. Vaxholms Kastell ligger på en ö vilket naturligt begränsar antalet utomstående som har tillträde.

 • Möjlighet till garanterad exklusivitet på konferensvåningen.
 • Välj den konferenslokal som lämpar sig för ert arrangemang – vi har olika storlekar på våra mötesrum. Ett tips är att välja en lite större lokal så att vi kan Coronaanpassa genom att möblera glest mellan bord/stolarna.
 • Konferensvåningen på Kastellet har flera mindre grupprum som gör att ni kan dela upp er i mindre grupper.
 • Skärgårdsmiljön bjuder in till att sköna promenader vilket gör det möjligt att under vissa delar av arrangemanget vistas utomhus. Kanske delar av konferensen är Walk-and-talk?
 • Informera deltagarna om tydliga riktlinjer för eventuella sjukdomssymtom.
 • Uppmana alla deltagarna att var noga med handhygienen och hålla avstånd.

För oss är dina speciella önskemål, funderingar eller krav inför ett arrangemang viktiga – låt oss tillsammans anpassa ert arrangemang med hänsyn till Corona.

Vad gör Vaxholms Kastell för att minska risken för smittspridning?

Vi på Kastellet har gjort en rad åtgärder för att minska smittspridningen.

 • Vi tar emot färre gäster än normalt på konferensen, aktiviteten och i restaurangen.
 • Vi möblerar luftig och sprider ut alla deltagarna i alla våra lokaler.
 • Konferensanläggningen är utrustad med fullgott och modernt ventilationssystem.
 • Vi hjälper till att se till att lämpligt avstånd till nästa person hålls vid eventuell köbildning.
 • Vi torkar av och desinficerar utsatta gästytor i restauranger, på aktivitetsstationerna och i mötesrum.
 • Vi håller, som alltid, god hygien i köket och hanterar livsmedel på ett säkert sätt.
 • All mat och dryck som serveras ska intas sittande vid bord.
 • Vi stannar hemma när vi har minsta sjukdomssymtom – detta förväntar vi oss att ni som gäster också gör.

Boka ett Coronaanpassat arrangemang på Kastellet

Planerar ni konferens, möte eller kick-off i Stockholm?
På Kastellet finns restauranglokaler, teambuildande aktiviteter samt konferens- och möteslokaler i fantastisk skärgårdsmiljö att boka, läs mer.
Du kan känna dig trygg med oss som leverantör av ditt nästa arrangemang.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer 08-1200 4870 eller info@kastellet.com.