Kastellet Vaxholm

Vaxholms Kastell & Badholmen - unika möten i skärgården!

Historien om Vaxholms Kastell

I början av 1500-talet byggde riksföreståndaren Svante Nilsson Sture Vaxholms fästning efter att Gustav Vasa beslutat att Stockholms slott behövde en ny och kraftigare fästning för att kunna blockera sunden vid Pålsunden och Oxdjupet.

Stockholms väktare

Fästningen har vid två tillfällen fungerat som skydd när Stockholm har angripits. Första gången var 1612 då danskarna anföll och andra gången var 1719 när ryssarna härjade i Stockholms skärgård. Den gamla fästningen revs och ersattes med det nuvarande kastellet som stod färdigt 1863.
Men den snabba utvecklingen av nya vapen gjorde att man misstänkte att kastellets murar inte skulle hålla, vilket också bevisades 1872  när man provsköt mot fästningen.

Kastellet i modern tid

1877 förflyttades försvaret från Vaxholm till Oxdjupssundet där Oscar-Fredriksborg hade byggts. Vaxholms kastell fortsatte dock att användas fram till det andra världskriget, men då som utbildningsplats och administrativt centrum för Kustartilleriet. Från 2005 har den militära verksamheten i Vaxholmsområdet flyttat från Rindö till Berga i Haninge kommun.

Perfekta mötesplatsen för konferens och event!

Vaxholms Kastell är den perfekta platsen för stora event. På Borggården ryms 2.000 sittande middagsgäster eller 4.000 vid konsert. Här hittar du också en lång rad konferenslokaler och så givetvis våra kulinariska stoltheter Restaurang Pansarbatteriet och Bistro Kastellet! Under sommarhalvåret finns vår eventhall Exercishuset tillgängligt för grupper upp till 500 personer.

INFORMATION FRÅN STRÖMMA ANGÅENDE CORONAVIRUS (COVID-19).

Vi på Strömma vidtar nödvändiga åtgärder för våra gästers och anställdas säkerhet. Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer noggrant. All personal är informerade om de rekommenderade riktlinjerna angående hur man begränsar smittspridning. Toaletter, ledstänger, bord och övriga gästytor ombord torkas av flera gånger dagligen med trasor avsedda för detta ändamål. Våra kockar och restaurangpersonal är alltid noggranna med sin hygien och hanterar livsmedel på ett säkert sätt.