Skolresa med övernattning

Nedan hittar du våra villkor och annan generell information gällande våra olika arrangemang. Läs noga igenom texterna som rör din bokning samt villkoren för betalning, avbokning etc.

Bokning och betalning

Nedan hittar du våra villkor och annan generell information gällande våra olika arrangemang. Läs noga igenom texterna som rör din bokning samt villkoren för betalning, avbokning etc.

Boknings och betalningsvillkor

Vaxholms Kastell följer de regler som är fastställda av SHR. Dessa kompletteras av följande bestämmelser.

Definitivt antal

Senast 3 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då det ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det antalet som är meddelat då är det som kommer att debiteras.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 28 dagar före arrangemangsdagen debiteras en avgift på 300 kr om inget annat överenskommits.

Om avbokning sker 28-7 dagar före arrangemangsdagen har Vaxholms Kastell rätt att debitera 75% av överenskommet pris för mat, aktiviteter samt övertalig personal. Dryck undantages.

Om avbokning sker senare än 7 dagar före arrangemangsdagen debiteras 100% av överenskommet pris avseende aktiviteter, mat samt övertalig personal. Dryck undantages. Debiteringen gäller det antal som angivits 7 dagar före arrangemangsdagen.

Betalningsvillkor

Faktura skickas efter genomfört arrangemang och ska vara betald senast 30 dagar efter arrangemansdagen om inget annat är överenskommet.

Skadegörelse

I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med arrangemang på Vaxholms Kastell är beställaren ersättningsskyldig. Detta gäller även om gärningsmannen ej kan utpekas.

Allmänt

Om det vid den tiden för ert arrangemang råder svårt isläge där ordinarie taxibåt ej kan genomföra transporten, äger Strömma Turism & Sjöfart AB rätt att ta ut ett högre pris för fördyrande omkostnader av transporter.

Vid måltid

För att vår personal ska kunna förbereda ert arrangemang på bästa möjliga sätt vill vi senast 14 dagar innan arrangemangsdagen veta eventuella kostavvikelser. För tillägg eller ändringar av specialkost som sker 0-6 dagar före arrangemanget debiteras en kostnad av 150:- exkl. moms per kuvert.

Waxholms Strand Camping kan endast ansvara för gluten- och laktosintoleranta då övriga allergier innebär för stort ansvar. Däremot är det inga problem med vegetarianer eller specialkost pga religion.

Vid aktivitet

Vid bokning av aktivitet gäller låga skor och bekväm klädsel efter rådande väderlek och årstid. Vi ersätter inte skador på kläder eller andra personliga tillhörigheter. Medtag vatten att dricka under den varma delen av året.

För barn/ungdomsgrupper som gör aktivitet kan det vara en annan grupp som gör aktivitet parallellt. Givetvis tar vi hänsyn till ålder och årskurs vid bokning.

Bokning av taxibåtar eller buss

För att undvika väntetidsavgift på förbeställd taxibåt eller buss meddela i god tid att ni är försenade.

Vid taxibåtsbokning kontakta Kronuddens taxibåtar: 08-541 305 35
Vid bussbokningar kontakta Kastellets bokning: 08-1200 4870