Julbord

Nedan hittar du våra villkor och annan generell information gällande våra olika arrangemang. Läs noga igenom texterna som rör din bokning samt villkoren för betalning, avbokning etc.

Bokning och betalning

Boknings och betalningsvillkor

Vaxholms Kastell följer de regler som är fastställda av SHR. Dessa kompletteras av följande bestämmelser.

Definitiv bokning

Julbordsbokningar kan inte preliminärbokas utan blir, direkt vid bokningstillfället, definitiva oavsett om bokningen sker via telefon eller mail.

Definitivt antal personer

1-49 pers.            Senast 7 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt                              antal gäster meddelas då detta ligger till grund för                                        råvarubeställning och personalplanering.

50-200 pers.       Senast 14 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt                             antal gäster meddelas då detta ligger till grund för                                       råvarubeställning och personalplanering. Det då                                         meddelade antalet gäster går att minska med max 10%                               fram till 7 dagar innan arrangemangsdagen.

Avbokning av definitiv bokning

Vid avbokning tidigare än 28 dagar före arrangemangsdagen debiteras en avgift på 300 kr om inget annat överenskommits.

Om avbokning sker 28-7 dagar före arrangemangsdagen har Vaxholms Kastell rätt att debitera 75% av överenskommet pris för mat, aktiviteter samt övertalig personal. Dryck undantages.

Om avbokning sker senare än 7 dagar före arrangemangsdagen debiteras 100% av överenskommet pris avseende aktiviteter, mat samt övertalig personal. Dryck undantages. Debiteringen gäller det antal som angivits 7 dagar före arrangemangsdagen.

För arrangemang på aftnar tex. midsommarafton och nyårsafton gäller speciella villkor som bifogas med den preliminära bokningen.

Betalningsvillkor

Företag            Betalas på plats eller faktura med 30 dagar netto. För de                            företag som inte är kreditvänliga enligt Intrum Justitia ges                            ingen kredit. Betalning sker då på plats med kontokort                                eller kontant.

Privat               Betalas på arrangemangsdagen med kontokort eller                                    kontant.

Skadegörelse

I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med arrangemang på Vaxholms Kastell är beställaren ersättningsskyldig. Detta gäller även om gärningsmannen ej kan utpekas.

Allmänt

Om det vid den tiden för ert arrangemang råder svårt isläge där ordinarie taxibåt ej kan genomföra transporten, äger Strömma Turism & Sjöfart AB rätt att ta ut ett högre pris för fördyrande omkostnader av transporter.

Vid konferens

I priset för konferens ingår grundutrustningen: lokal, projektor/TV, whiteboard, blädderblock, pennor, block, godis och frukt. Mineralvatten ingår inte utan debiteras efter åtgång.

Vänligen meddela vid bokningstillfället vilken teknisk utrustning ni är i behov av, så är detta förberett vid er ankomst.

På Kastellets konferens finns fri tillgång till trådlöst internet.

I anslutning till receptionen finns en stationär gästdator att låna. I receptionen kan ni få hjälp med kopiering och scanning.

Tider för konferens:

Heldagskonferens:   Kl. 09.00-17.00

Halvdagskonferens:  Kl. 09.00-13.00   alt.     Kl. 13.00-17.00

För konferenser som börjar innan eller slutar efter ovan tider debiteras 800:- exkl. moms per påbörjad timme.

Vid måltid

För att vår personal ska kunna förbereda ert arrangemang på bästa möjliga sätt vill vi senast 14 dagar innan arrangemangsdagen veta ert val av meny, dryck och eventuella kostavvikelser. För tillägg eller ändringar av specialkost som sker 0-6 dagar före arrangemanget debiteras en kostnad av 134:- exkl. moms per kuvert.

Våra olika menyer och vår dryckeslista finns under fliken Mat & Dryck på vår hemsida.

Vid aktivitet

Vid bokning av aktivitet gäller låga skor och bekväm klädsel efter rådande väderlek och årstid. Vi ersätter inte skador på kläder eller andra personliga tillhörigheter. Medtag vatten att dricka under den varma delen av året.

Egna medhavda alkoholdrycker under arrangemanget tillåts inte. För personer som är kraftigt berusade äger vi rätten att avvisa dessa personer från att deltaga.

Vid boende

På Kastellets Bed & Breakfast finns det 27 rum med totalt 70 bäddar. Handdukar och lakan ingår.

Rummen är inte utrustade med egen dusch och toalett utan dessa finns i korridorerna. Principen är densamma som hemma i ditt egna badrum.

Frukost serveras från kl. 08.00 eller enligt överenskommelse.

Namnlista skall översändas senast 3 dagar innan ankomstdagen.

Vänligen visa hänsyn för övriga gäster på Kastellets Bed & Breakfast. Vi ber er att tänka på ljudnivån i de gemensamma utrymmena efter kl. 23.00.

Bokning av taxibåtar eller buss

För att undvika väntetidsavgift på förbeställd taxibåt eller buss meddela i god tid att ni är försenade.

Vid taxibåtsbokning kontakta Kronuddens taxibåtar: 08-541 305 35
Vid bussbokningar kontakta Kastellets bokning: 08-1200 4870